Intensivsykepleieres beskrivelser av utfordringer i møte med intoksikasjonspasienter i intensivavdelinger – en kvalitativ studie

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-06-26

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

intensivsykepleiere, efaringer, itfordringer, intoksikasjonspasienter, intensivavdelinger