Oppslag

iNSPIRA tidsskrift

2022-09-13

Inspira er et nordisk fagfellevurdert tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere. Vi ønsker forskningsartikler på norsk, svensk, dansk og engelsk velkommen!

Inspira is a Nordic scientific, peer-reviewed journal for nurse anesthetists, operating room nurses and critical care nurses. We welcome research articles in Norwegian, Swedish, Danish and English.

Les mer om iNSPIRA tidsskrift