Inspira co/
Cappelen Damm Akademisk
Postboks 1900 Sentrum
0055 Oslo

Hovedkontakt

Ann-Chatrin Leonardsen
Hovedredaktør
Telefon +47 416 687 97

Teknisk kontaktperson

Marte Ericsson Ryste, Cappelen Damm Akademisk
Telefon 41653657