Redaksjon

Hovedredaktør

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen: Professor, forsker og anestesisykepleier, Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold.

Redaksjonskomité

Anne-Mette Nygaard: Førsteamanuensis/høgskolelektor og intensivsykepleier, Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold.

Arvid Steinar Haugen: Professor, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet og Fagsjef/seksjonsleder, anestesisykepleier, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssykehus.

Signe Berit Berntsen:  Professor og operasjonssykepleier, Institutt for helse og omsorgsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet.

Marianne Torp Stensvehagen: Førsteamanuensis og operasjonssykepleier, Seksjon for avansert sykepleie, Høgskolen i Innlandet.

Mari Oma Ohnstad:  Intensivsykepleier og stipendiat, Lovisenberg diakonale høgskole/OUS Rikshospitalet, barneintensiven.

Redaksjonsråd

Vigdis Schnell Husby: Førsteamanuensis og operasjonssykepleier, Ortopedisk operasjonsavdeling St. Olavs hospital, og Institutt for helsevitenskap, NTNU Ålesund.

Berit Valeberg: Professor og anestesisykepleier, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet – Storbyuniversitetet og USN.

Marit Leegaard: Professor og anestesisykepleier, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet – Storbyuniversitetet og UiT.

Asgjerd Litleré Moi: Professor og intensivsykepleier, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet.

Pål Andre Hegland: PhD og intensivsykepleier, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet.