Anonymisering

For fagfellevurderte artikler må forfatternes identitet ikke oppgis, siden dette tidsskriftet bruker blind fagfellevurdering. For å sikre anonymitet må du laste opp tittelsiden separat og fjerne forfatterens navn fra manuskriptets tekst og filegenskaper. Dette gjør du slik:

  1. Du må samle alle forfatteropplysninger på en tittelsiden som du laster opp som et separat dokument under innsending av artikkel. Dette gjør du under "trinn 2" i innsendingsprosessen, velg artikkeltype "Tittelside".
  2. Sørg for at filnavnet ikke inneholder identifiserbare navn.
  3. Sjekk at teksten til manuskriptet er blindet. Det vil si at alle referanser i manuskriptet som synliggjør deg som forfatter eller andre medforfattere blir fjernet. Dette skal kun være få (om noen) referanser til dine egne publikasjoner (i teksten så vel som i referanselisten).
  4. Ta bort eventuelle takksigelser (Acknowledgements) i teksten.
  5. Hvis du som forfatter er veldig lett gjenkjennelig basert på prosjektet du beskriver, bør prosjektet også anonymiseres dersom dette er mulig.
  6. Forfatteridentifikasjon må også fjernes fra egenskapene for filen. Se instruksjoner på hvordan fjerne skjulte data og personlige opplysninger i Word hos Support Microsoft Office.

Dersom du har spørsmål vedrørende anonymisering av et manuskript kan du kontakte redaksjonen