Nøkkelinformasjon

Tidsskriftets navn: Inspira – tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere

ISSN: 1892-977X (elektronisk utgave), 0809-9707 (trykt utgave, ikke aktiv)

Hovedredaktør: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, PhD, anestesisykepleier og førsteamanuensis, Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold

Historikk: Inspira ble etablert i 1987 under navnet Nye Fagoscopet, senere Fagoscopet og endret til slutt navnet til InspirA i 2006. Tidsskriftet var opprinnelig et samarbeid mellom to faggrupper i Norsk Sykepleierforbund (NSF); Intensivsykepleierne NSF og Anestesisykepleierne NSF. I 2020 utvidet Inspira samarbeidet til også å inkludere faggruppen for operasjonssykepleiere, NSFLOS. Fra og med 15. januar 2021 utgis Inspira av Cappelen Damm Akademisk. 

Utgiver: Cappelen Damm AS

Utgivers adresse: Postboks 1900, 0055 Oslo, Norway

Utgivers organisasjonsnummer: NO 948061937 MVA

Utgivers kontaktperson: Marte Ericsson Ryste

Utgivers kontaktpersons e-postadresse: marte.ericsson.ryste@cappelendamm.no

Tidsskriftseier:  Anestesisykepleierne NSF, NSFs Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS) og Intensivsykepleierne NSF

Tidsskriftseiers adresse: Inspira v/ Norsk Sykepleierforbund, Tollbugata 22, Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Lisens: Tidsskriftet publiseres med åpen tilgang (Open Access) med en CC BY 4.0-lisens.  Artikler publisert før 15. januar 2021 er ikke omfattet av denne lisensen. Ved bruk av artiklene må artikkelforfattere og redaksjonen i Inspira kontaktes for tillatelse.

Publiseringsavgift (Article Processing Charge, APC): Tidsskriftet har ikke innsendings- eller publiseringsavgift.

DOAJ status: Registrert

Kanalregisteret: Tidsskriftet er rangert på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler