Nøkkelinformasjon

Tidsskriftets navn: Inspira – tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere

ISSN: 1892-977X (elektronisk utgave), 0809-9707 (trykt utgave)

Hovedredaktør: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, PhD, anestesisykepleier og førsteamanuensis, Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold

Utgiver: Cappelen Damm AS

Utgivers adresse: Postboks 1900, 0055 Oslo, Norway

Utgivers organisasjonsnummer: NO 948061937 MVA

Utgivers kontaktperson: Marte Ericsson Ryste

Utgivers kontaktpersons e-postadresse: marte.ericsson.ryste@cappelendamm.no

Tidsskriftseier:  Anestesisykepleierne NSF, NSFs Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS) og NSFs Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

Tidsskriftseiers adresse: Inspira v/ Norsk Sykepleierforbund, Tollbugata 22, Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Lisens: CC BY 4.0 License

DOAJ status: Tidsskriftet utgis med åpen tilgang fra 15. januar 2021. Søknad sendes DOAJ etter lansering

Kanalregisteret: Tidsskriftet er rangert på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler