Faggruppene

Inspira er eid av Anestesisykepleierne NSFNSFs Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS) og NSFs Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

Representanter og kontaktpersoner fra faggruppene

Therese Jenssen Finjarn, Leder, Anestesisykepleierne NSF

Andreas Forwald, Anestesisykepleierne NSF

Maria Klette Leder, Intensivsykeplerierne, NSF

Petrin Hege Eide, Leader Operasjonssykepleierne, NFS

Astrid Wevling, kontaktperson, Operasjonssykeplerierne, NFS

 Anestesisykepleierne NSF Logo   Logo NSFLIS  Logo LOS