Faggruppene

Inspira er eid av Anestesisykepleierne NSFNSFs Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS) og NSFs Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

Representanter fra faggruppene

Therese Jenssen Finjarn, Leder, Anestesisykepleierne NSF
Andreas Forwald, Styremedlem, Anestesisykepleierne NSF
Paula M. E. Lykke, Leder, NSFs Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)
Ine Myren, Styremedlem, Norsk Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)
Aina Hauge, Leder, NSFs Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS)
Cathrine Heen, Stydemedlem, NSFs Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS)

 Anestesisykepleierne NSF Logo   Logo NSFLIS  Logo LOS