Faggruppene

Inspira er eid av Anestesisykepleierne NSFNSFs Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS) og Intensivsykepleierne NSF.

Representanter fra faggruppene

Therese Jenssen Finjarn, Leder, Anestesisykepleierne NSF
Andreas Forwald, Styremedlem, Anestesisykepleierne NSF
Paula M. E. Lykke, Leder, Intensivsykepleiere NSF
Maria Ingrid Bianca Klette, Styremedlem, Norsk Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)
Petrin Hege Eide, Leder, NSFs Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS)
Cathrine Heen, Stydemedlem, NSFs Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS)

 Anestesisykepleierne NSF Logo   Logo NSFLIS  Logo LOS