Om åpen tilgang

Tidsskriftet Inspira er utgitt under Open Access-modellen og er derfor gratis for alle å lese og laste ned, og å kopiere og spre. Artikler publiseres umiddelbart etter at endelig manus er godkjent av forfattere og redaksjon.

Forfattere som sender inn bidrag til Inspira beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons-lisensen CC BY 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.

Forfattere har anledning til og oppfordres til å gjøre manuskripter som publiseres i tidsskriftet, inkludert tilleggsmateriale, tilgjengelig på personlige og institusjonelle websider før og etter publisering, forutsatt at publikasjonens bibliografiske detaljer (inkludert DOI) blir oppgitt.