Om tidsskriftet

Inspira er et vitenskapelig tidsskrift som formidler fagartikler, forskningsartikler og kunnskapsoppsummeringer av spesiell relevans for anestesi-, operasjon- og/eller intensivsykepleiere. Formålet er å bidra til at kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet ivaretas i møte med pasientene i det kliniske feltet. Dette oppnås ved å formidle forskning med utgangspunkt i fagområdenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

En kritisk tilnærming til eksisterende praksis vil kunne bidra til at anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere anvender sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, til nytenking og innovasjonsprosesser, samt til å forbedre eksisterende praksis.

Tidsskriftet er et samarbeid mellom tre faggrupper i Norsk Sykepleierforbund (NSF); Anestesisykepleierne NSF, Operasjonssykepleierne, NSF og Intensivsykepleierne NSF. Felles for fagområdene anestesi-, operasjon- og intensivsykepleie er selvstendig utøvelse av kompetent sykepleie i et høyteknologisk, tverrfaglig miljø, ved akutt og/eller kritisk sykdom og/eller skade, ved kirurgi/undersøkelser og intensivbehandling.

Fra og med 2021 publiseres Inspira med åpen tilgangsmodell (open access). Alle artikler publiseres fortløpende med en CC BY 4.0-lisens. Artikler utgitt før 2021 er publisert i nummer. Disse er tilgjengelige på nettsiden som nedlastbare PDFer. Merk at disse ikke er omfattet av tidsskriftets nåværende lisens. Ved bruk av artiklene må artikkelforfattere og redaksjonen i Inspira kontaktes for tillatelse.

Inspira aksepterer bidrag på norsk og engelsk.