Inspira er et vitenskapelig tidsskrift som formidler fagartikler, forskningsartikler og kunnskapsoppsummeringer av spesiell relevans for anestesi-, operasjon- og/eller intensivsykepleiere. Formålet er å bidra til at kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet ivaretas i møte med pasientene i det kliniske feltet. Dette oppnås ved å formidle forskning med utgangspunkt i fagområdenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

En kritisk tilnærming til eksisterende praksis vil kunne bidra til at anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere anvender sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, til nytenking og innovasjonsprosesser, samt til å forbedre eksisterende praksis.

Tidsskriftet er et samarbeid mellom tre faggrupper i Norsk Sykepleierforbund (NSF); Anestesisykepleierne NSF, NSFs Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS) og NSFs Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS). Felles for fagområdene anestesi-, operasjon- og intensivsykepleie er selvstendig utøvelse av kompetent sykepleie i et høyteknologisk, tverrfaglig miljø, ved akutt og/eller kritisk sykdom og/eller skade, ved kirurgi/undersøkelser og intensivbehandling.

Inspira publiseres med åpen tilgangsmodell (open access) og er åpen for bidrag på engelsk og norsk.