Oppslag

 • iNSPIRA tidsskrift

  2022-09-13

  Inspira er et nordisk fagfellevurdert tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere. Vi ønsker forskningsartikler på norsk, svensk, dansk og engelsk velkommen!

  Inspira is a Nordic scientific, peer-reviewed journal for nurse anesthetists, operating room nurses and critical care nurses. We welcome research articles in Norwegian, Swedish, Danish and English.

  Les mer om iNSPIRA tidsskrift
 • Inspira med ny digital satsing

  2021-03-02

  Forskning blir en stadig viktigere del av sykepleierfaget. Tidsskriftet Inspira vil bidra til at spesialsykepleiere får en målrettet publiseringskanal for ny forskning, og at leserne får enkel tilgang til artiklene. Ambisjonen er å utvikle både spesialsykepleierfaget og helsetjenesten som helhet. Les intervju med redaktør Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen og Paula Lykke, leder for intensivsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund.

  Les mer om Inspira med ny digital satsing