• Inspira med ny digital satsing

    2021-03-02

    Forskning blir en stadig viktigere del av sykepleierfaget. Tidsskriftet Inspira vil bidra til at spesialsykepleiere får en målrettet publiseringskanal for ny forskning, og at leserne får enkel tilgang til artiklene. Ambisjonen er å utvikle både spesialsykepleierfaget og helsetjenesten som helhet. Les intervju med redaktør Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen og Paula Lykke, leder for intensivsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund.

    Les mer om Inspira med ny digital satsing