Elektroencefalogram og spektrogram – Anestesisykepleieres erfaringer med et nytt verktøy for søvndybdemåling under generell anestesi

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-12-30

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

anestesisykepleie, elektroencefalogram, fokusgruppeintervju, kvalitativ forskning, søvnmonitirer, consciousness monitor, electroencephalography, focus group, nurse anaesthetist, qualitative research