Elektroencefalogram og spektrogram – Anestesisykepleieres erfaringer med et nytt verktøy for søvndybdemåling under generell anestesi

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2021-12-30
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
anestesisykepleie, elektroencefalogram, fokusgruppeintervju, kvalitativ forskning, søvnmonitirer, consciousness monitor, electroencephalography, focus group, nurse anaesthetist, qualitative research