Monitorering og reversering av nevromuskulær blokade – en kunnskapsbasert prosedyre

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-05-30

Utgave

Seksjon

Fagartikler

Emneord (Nøkkelord):

muskelrelaksantia, nevromuskulær monitorering, restkurarisering, reversering, train-of-four (TOF)