Monitorering og reversering av nevromuskulær blokade ved generell anestesi - en tverrsnittsundersøkelse av anestesipersonells praksis og vurderinger

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-05-12

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

objektiv nevromuskulær monitorering, nevromuskulær blokade, generell anestesi, anestesipersonell, anestesisykepleier, objective neuromuscular monitoring, neuromuscular blocking agents, general anesthesia, anesthetic personnel, nurse anesthetist