Målrettet ultralyd av vena cava inferior for vurdering av volumstatus utført av sykepleiere med en avansert funksjon – en systematisk litteraturstudie

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-07-28

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

sykepleier, systematisk litteraturstudie, ultralyd, vena cava inferior, volumstatus, inferior vena cava, nurse, systematic review, ultrasound, volume status