Intensivsykepleieres erfaringer med å styrke langtids-intensivpasienters indre styrke og vilje til overlevelse

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-08-22

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

helsefremming, salutogen intensivsykepleie, kvalitativ forskning, langtids-intensivpasienter, indre styrke, vilje til overlevelse, health promotion, saluto, qualitative study, long-term critically ill patients, inner strength, willpower