Inspira 4 2020

  • Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen Redaktør for nummeret

Sammendrag

Dette er en fulltekst av tidsskriftet Inspira nummer 4, 2020. Merk at tidsskriftet publiseres av Cappelen Damm Akademisk fra og med 15. januar 2021. 

Innhold

Sykepleiernes år?: Paula og Therese

Sykepleieres og legers oppfattelse av teamarbeid i intensivavdelinger – en tverrsnittsstudie: Maria Bysheim, Hilde Marit Lygren, Marit Hegg Reime

ASA-klassifisering og kroppsmasseindeks: Ann-Chatrin Leonardsen

Pasienterfaringer med intravenøse langtidskatetre: Ann-Chatrin Leonardsen, Ellen Marie Lunde,
Stine Thorvaldsen Smith, Gitte Lise Olsen

Bruk av sjekklister gjennom hele pasientforløpet forbedrer behandlingsresultater: Anette Storesund

Fulltekst

Publisert
2020-12-01
Hvordan sitere
Leonardsen, A.-C. L. (2020). Inspira 4 2020. Inspira, (4). Hentet fra https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2816
Seksjon
Fulltekst nummer