Velkommen til våre nye nettsider!

2021-01-14

Fra 15. januar 2021 utgis Inspira som et Open Access-tidsskrift hos Cappelen Damm Akademisk. Velkommen til våre nye nettsider!

I 2018 ble Inspira godkjent i Kanalregisteret som et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Nå styrker vi tidsskriftet ytterligere ved å gå over til åpen digital publisering hos Cappelen Damm Akademisk. Fra og med 15. januar ligger tidsskriftet åpent på nett. Samtidig går vi over til løpende publisering av forskningsartikler og fagstoff.

Nå inviterer vi nye og gamle lesere og bidragsytere til å bli kjent med våre nye nettsider. Meld dere på nyhetsbrev og send inn bidrag via vår elektroniske innsendingsportal.

Inspira er et fagfellvurdert tidsskrift. Tidsskriftet Inspira eies av Anestesisykepleierne NSF, NSFs Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS) og NSFs Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS).