1.
Ek Visdal GH, Christensen VL. Målrettet ultralyd av vena cava inferior for vurdering av volumstatus utført av sykepleiere med en avansert funksjon – en systematisk litteraturstudie. inspira [Internett]. 28. juli 2021 [sitert 19. oktober 2021];16(1):65-4. Tilgjengelig på: https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/3268