1.
Bysheim M, Lygren HM, Reime MH. Sykepleieres og legers oppfattelse i intensivavdelinger – en tverrsnittstudie. inspira [Internett]. 1. desember 2020 [sitert 19. oktober 2021];15(4):6-15. Tilgjengelig på: https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/3237