1.
Leonardsen A-CL. Inspira 3 2020. inspira [Internett]. 1. desember 2020 [sitert 4. desember 2021];15(3). Tilgjengelig på: https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2817