1.
Melbye M, Kirchhoff R. Tverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen. inspira [Internett]. 1. desember 2020 [sitert 4. desember 2021];15(3):13-1. Tilgjengelig på: https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2782