1.
Leonardsen A-C. Intervju med statssekretær Anne-Grethe Erlandsen. inspira [Internett]. 1. desember 2020 [sitert 4. desember 2021];15(3):30-1. Tilgjengelig på: https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2781