1.
Mathisen C, Karlsen M-MW, Heyn LG. Å simulere de krevende samtalene med pårørende: En evaluering av kommunikasjonstrening med skuespiller. inspira [Internett]. 1. desember 2020 [sitert 4. desember 2021];15(3):4-12. Tilgjengelig på: https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2780