Ek Visdal, Gro Helene, og Vivi Lycke Christensen. «Målrettet Ultralyd Av Vena Cava Inferior for Vurdering Av Volumstatus utført Av Sykepleiere Med En Avansert Funksjon – En Systematisk Litteraturstudie». Inspira 16, no. 1 (juli 28, 2021): 65-84. åpnet oktober 19, 2021. https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/3268.