Melbye, Marita, og Ralf Kirchhoff. «Tverrprofesjonell in Situ Simulering På Intensivavdelingen». Inspira 15, no. 3 (desember 1, 2020): 13-21. åpnet desember 4, 2021. https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2782.