Leonardsen, Ann-Chatrin. «Intervju Med statssekretær Anne-Grethe Erlandsen». Inspira 15, no. 3 (desember 1, 2020): 30-31. åpnet desember 4, 2021. https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2781.