Bysheim, M., H. M. Lygren, og M. H. Reime. «Sykepleieres Og Legers Oppfattelse I Intensivavdelinger – En Tverrsnittstudie». Inspira, Bd. 15, nr. 4, desember 2020, s. 6-15, https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/3237.