Melbye, M., og R. Kirchhoff. «Tverrprofesjonell in Situ Simulering På Intensivavdelingen». Inspira, Bd. 15, nr. 3, desember 2020, s. 13-21, https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2782.