[1]
G. H. Ek Visdal og V. L. Christensen, «Målrettet ultralyd av vena cava inferior for vurdering av volumstatus utført av sykepleiere med en avansert funksjon – en systematisk litteraturstudie», inspira, bd. 16, nr. 1, s. 65-84, jul. 2021.