[1]
M. Bysheim, H. M. Lygren, og M. H. Reime, «Sykepleieres og legers oppfattelse i intensivavdelinger – en tverrsnittstudie», inspira, bd. 15, nr. 4, s. 6-15, des. 2020.