[1]
M. Melbye og R. Kirchhoff, «Tverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen», inspira, bd. 15, nr. 3, s. 13-21, des. 2020.