Ek Visdal, G. H. og Christensen, V. L. (2021) «Målrettet ultralyd av vena cava inferior for vurdering av volumstatus utført av sykepleiere med en avansert funksjon – en systematisk litteraturstudie», Inspira, 16(1), s. 65-84. doi: 10.23865/inspira.v16.3268.