Bysheim, M., Lygren, H. M. og Reime, M. H. (2020) «Sykepleieres og legers oppfattelse i intensivavdelinger – en tverrsnittstudie», Inspira, 15(4), s. 6-15. Tilgjengelig på: https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/3237 (åpnet: 19oktober2021).