Leonardsen, A.-C. L. (2020) «Inspira 3 2020», Inspira, 15(3). Tilgjengelig på: https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2817 (åpnet: 4desember2021).