Melbye, M. og Kirchhoff, R. (2020) «Tverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen», Inspira, 15(3), s. 13-21. Tilgjengelig på: https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2782 (åpnet: 4desember2021).