Leonardsen, A.-C. (2020) «Intervju med statssekretær Anne-Grethe Erlandsen», Inspira, 15(3), s. 30-31. Tilgjengelig på: https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2781 (åpnet: 4desember2021).