Mathisen, C., Karlsen, M.-M. W. og Heyn, L. G. (2020) «Å simulere de krevende samtalene med pårørende: En evaluering av kommunikasjonstrening med skuespiller», Inspira, 15(3), s. 4-12. Tilgjengelig på: https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2780 (åpnet: 4desember2021).