Ek Visdal, Gro Helene, og Vivi Lycke Christensen. 2021. «Målrettet Ultralyd Av Vena Cava Inferior for Vurdering Av Volumstatus utført Av Sykepleiere Med En Avansert Funksjon – En Systematisk Litteraturstudie». Inspira 16 (1), 65-84. https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3268.