Bysheim, Maria, Hilde Marit Lygren, og Marit Hegg Reime. 2020. «Sykepleieres Og Legers Oppfattelse I Intensivavdelinger – En Tverrsnittstudie». Inspira 15 (4), 6-15. https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/3237.