Melbye, Marita, og Ralf Kirchhoff. 2020. «Tverrprofesjonell in Situ Simulering På Intensivavdelingen». Inspira 15 (3), 13-21. https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2782.