BYSHEIM, M.; LYGREN, H. M.; REIME, M. H. Sykepleieres og legers oppfattelse i intensivavdelinger – en tverrsnittstudie. Inspira, v. 15, n. 4, p. 6-15, 1 des. 2020.