MELBYE, M.; KIRCHHOFF, R. Tverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen. Inspira, v. 15, n. 3, p. 13-21, 1 des. 2020.