Ek Visdal, G. H., & Christensen, V. L. (2021). Målrettet ultralyd av vena cava inferior for vurdering av volumstatus utført av sykepleiere med en avansert funksjon – en systematisk litteraturstudie. Inspira, 16(1), 65-84. https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3268