Bysheim, M., Lygren, H. M., & Reime, M. H. (2020). Sykepleieres og legers oppfattelse i intensivavdelinger – en tverrsnittstudie. Inspira, 15(4), 6-15. Hentet fra https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/3237