Melbye, M., & Kirchhoff, R. (2020). Tverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen. Inspira, 15(3), 13-21. Hentet fra https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2782