Leonardsen, A.-C. (2020). Intervju med statssekretær Anne-Grethe Erlandsen. Inspira, 15(3), 30-31. Hentet fra https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2781