Mathisen, C., Karlsen, M.-M. W., & Heyn, L. G. (2020). Å simulere de krevende samtalene med pårørende: En evaluering av kommunikasjonstrening med skuespiller. Inspira, 15(3), 4-12. Hentet fra https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2780