(1)
Bysheim, M.; Lygren, H. M.; Reime, M. H. Sykepleieres Og Legers Oppfattelse I Intensivavdelinger – En Tverrsnittstudie. inspira 2020, 15, 6-15.