(1)
Melbye, M.; Kirchhoff, R. Tverrprofesjonell in Situ Simulering På Intensivavdelingen. inspira 2020, 15, 13-21.