[1]
Bysheim, M., Lygren, H.M. og Reime, M.H. 2020. Sykepleieres og legers oppfattelse i intensivavdelinger – en tverrsnittstudie. Inspira. 15, 4 (des. 2020), 6-15.